Flat House

Team Shibuya-ku, Tokyo / Japan

5
Flat House 5
Flat House
FLAT HOUSE is an architectural studio based in Japan.
Flat House
Flat House

FLAT HOUSE is an architectural studio based in Japan.

Activities