Flat House

Team Shibuya-ku, Tokyo / Japan

6
Flat House 6
Flat House
FLAT HOUSE is an architectural studio based in Japan.
Flat House
Flat House

FLAT HOUSE is an architectural studio based in Japan.

Activities