Roc Groenveldsingel | Global Architecture

Venlo / Netherlands

0
0 Love 800 Visits Published

Evolutionair en circulair bouwen

Door het gebouw ‘evolutionair’ te renoveren kan worden ingespeeld op veranderende wensen, eisen en behoeften van de huidige- en mogelijk toekomstige gebruikers, waardoor waardebehoud- en/of creatie worden geoptimaliseerd en waardever- nietiging wordt geminimaliseerd. Daarnaast wordt in het principe van ‘circulair bouwen’ het hergebruik van materialen in de ver- schillende bouwlagen geoptimaliseerd. Dit geldt voor zowel de sloopwerkzaamheden, nieuw toe te voegen materialen tijdens de realisatie en gedurende de tweede gebruiksfase na renovatie. Hierdoor blijven leveranciers verantwoordelijk voor de geleverde producten en nemen zij de producten na gebruik terug, waarbij getracht wordt een zo hoog mogelijke restwaardecomponent te behalen. Het product wordt in zijn geheel/onderdelen/materialen hoogwaardig hergebruikt en/of gerecycled, waarbij de rest- waarde direct in de aanbieding wordt verrekend.

De gebruikers staan centraal

De wensen, eisen en behoeften van de gebruikers zijn vastgesteld in de nieuw gemaakte vlekkenplannen. Waarbij in enkele stappen de huidige invulling is opengetrokken waardoor enerzijds overzicht wordt gecreëerd en anderzijds meer lucht en licht wordt binnen gelaten. Hierdoor wordt de gangzone inclusief studiedorpen ‘de ruggengraad’ van de nieuwe invulling. De ruggengraad is de nieuwe plek voor samenkomst, leefbaarheid en informeel ontmoeten terwijl de ribben in de vorm van lokalen aan de weerzij- den van de gang meer specifieke functies vertegenwoordigen.

0 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  Evolutionair en circulair bouwenDoor het gebouw ‘evolutionair’ te renoveren kan worden ingespeeld op veranderende wensen, eisen en behoeften van de huidige- en mogelijk toekomstige gebruikers, waardoor waardebehoud- en/of creatie worden geoptimaliseerd en waardever- nietiging wordt geminimaliseerd. Daarnaast wordt in het principe van ‘circulair bouwen’ het hergebruik van materialen in de ver- schillende bouwlagen geoptimaliseerd. Dit geldt voor zowel de...

  Project details
  • Status Completed works
  Archilovers On Instagram