New neighbourhood in Knezeves | Jan Havelka

New area of apartments buildings and private houses in Knezeves. Kněževes / Czech Rep. / 2013

1
1 Love 662 Visits Published
Urbanistický návrh řeší novou zástavbu v obci Kněževes. Zadáním bylo zpracovat novou obytnou čtvrť s novým centrem obce. Zadání vyplývalo z potřeby nového bytového fondu v obci. Zároveň zde doposud chybí jakýkoli větší veřejný prostor, který by mohl plnit funkci náměstí. Lokalita měla plnit funkci především obytnou, ale zároveň měla disponovat i novou radnicí, administrativou a komercí. Bydlení mělo být rozděleno do tří základních forem a to do bytových domů, vila domů a rodinných domků. Lokalita se měla nenuceně napojit na rostlou formu zástavby obce. Samotné náměstí pak mělo sloužit k setkávání, odpočinku, obchodu a pořádání společenských událostí na úrovni obce. Je velkým paradoxem, že Kněževes nemajíce žádné obecní náměstí disponuje velmi kvalitní občanskou vybaveností a to od základní školy přes mateřskou školu, knihovnu až po zdravotnické zařízení. Tato skutečnost dobré vybavenosti obce jen podporuje myšlenku dalšího rozvoje. Kněževes je také cílem mnoha investičních akcí zejména pak ze strany sousedícího letiště Václava Havla, což také podporuje přirozený růst obce. Díky své poloze má Kněževes výborné dopravní spojení s Prahou, zároveň si však uchovává charakter maloměsta, který je v dnešní době stále vzácnější.
1 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  Urbanistický návrh řeší novou zástavbu v obci Kněževes. Zadáním bylo zpracovat novou obytnou čtvrť s novým centrem obce. Zadání vyplývalo z potřeby nového bytového fondu v obci. Zároveň zde doposud chybí jakýkoli větší veřejný prostor, který by mohl plnit funkci náměstí. Lokalita měla plnit funkci především obytnou, ale zároveň měla disponovat i novou radnicí, administrativou a komercí. Bydlení mělo být rozděleno do tří základních forem a to do bytových domů, vila domů a rodinných domků....

  Project details
  • Year 2013
  • Status Unrealised proposals
  • Type Neighbourhoods/settlements/residential parcelling
  Archilovers On Instagram
  Lovers 1 users