BD House

Studio Vincent Architecture and Space Encounters Bergen op Zoom / Netherlands / 2022

30
30 Love 4,286 Visits Published

In the quaint village of Bergen a modest white villa from the 1950s proved technically and structurally no longer sound for contemporary wishes and demands for living. Yet, after its new occupants, a young family, had lived in the dwelling for a number of weeks, the house proved to be so characteristic that they decided to renovate and extend it, rather than demolish the house. Instead, the design of BD House became a layered transformation in which cultural heritage, sustainable transformation, and the rich natural qualities of the area confluence. With its transformation and extension, BD House has not only been enlarged but has also been made future-proof, contributing to the larger transformation of the countryside in which the existing housing stock is becoming more sustainable and adapted to changing wishes and demands for contemporary living.


The house is positioned between coastal dunes, a pine forest, and the open polder landscape. The extension embraces the existing house and opens it up towards the garden, reinvigorating the feeling of living in the forest. The combination of the existing volume and that of the extension creates a play between symmetry and asymmetry, the straight line and the curve. A tension that was already present in the architecture of the original house. The first floor with two bathrooms, a playroom, bedrooms and a guest room is completely dedicated to the children for them to turn it into their own world. The wings with the living room and the master bedroom are positioned on the ground floor and extend into the garden. In the curved veranda that connects these wings, a tree has been planted that pokes through the veranda roof giving shape to the transition between inside and outside.


The sides of the veranda floor and cantilevering roof have been truncated by a virtual sphere of which the middle point sits at the centre of the garden, embedding the villa both literally and conceptually in the landscape. The transparent facade is made of sustainably preserved Fraké wood and its generous sliding doors and oblique windows continue the spatial enfilade of the interior into the design of the garden, anchoring the brick building in the undulating landscape of maritime pines.


Both the existing villa and the extension are materialised in brick, yet they contrast in brick size, colour, and treatment, revealing the layers of time in the project. The renovated white villa has been treated with white and anthracite-coloured mineral paint. The extension, with reference to the architecture of Sigurd Lewerentz, is materialised in recycled dark brown bricks, giving it, together with the wide joints, a robust appearance that over time will be enriched by the traces of nature.


 


[NL]


Een bescheiden witte villa uit de jaren vijftig in Bergen bleek constructief en bouwtechnisch niet meer te voldoen aan de huidige woonwensen en eisen. Nadat de nieuwe bewoners, een jong gezin, een aantal weken in de woning had gewoond, bleek het huis echter zo karakteristiek te zijn dat ze besloten het te renoveren en uit te breiden in plaats van de woning te slopen. In plaats daarvan werd het ontwerp van BD House een gelaagde transformatie waarin cultureel erfgoed, duurzame transformatie en de rijke natuurlijke kwaliteiten van het gebied samenvloeien. Met de transformatie en uitbreiding is BD House niet alleen vergroot maar is de woning ook toekomstbestendig gemaakt, wat te beschouwen is in het licht van de grotere transformatie opgave buiten de grote steden. Ook daar dient de bestaande woningvoorraad verduurzaamt en aangepast te worden aan veranderende wensen en eisen voor hedendaags wonen.


Het huis ligt ingeklemd tussen kustduinen, een dennenbos en het open polderlandschap. De uitbreiding omarmt het bestaande gebouw en opent het naar de tuin, waardoor het gevoel van wonen in het bos opnieuw leven wordt ingeblazen. De combinatie van het bestaande volume en dat van de uitbreiding creëert een spel tussen symmetrie en asymmetrie, de rechte lijn en de curve. Een spanning die al aanwezig was in de architectuur van het oorspronkelijke huis. De eerste verdieping met twee badkamers, een speelkamer, slaapkamers en een logeerkamer is volledig gewijd aan de kinderen om er hun eigen wereld van te maken. De vleugels met de woonkamer en de slaapkamer voor de ouders zijn op de begane grond gepositioneerd en lopen door tot in de tuin. In de gebogen veranda die deze vleugels verbindt, is een boom geplant die door het dak van de overdekte veranda steekt en zo de overgang tussen binnen en buiten vorm geeft.


De zijkanten van de verandavloer en het uitkragende dak zijn afgeknot door een virtuele bol waarvan het middelpunt zich in het midden van de tuin bevindt, waardoor de villa zowel letterlijk als conceptueel in het landschap is ingebed. De transparante gevel is gemaakt van duurzaam geconserveerd Fraké-hout. De genereuze schuifdeuren en overhoekse ramen zetten de ruimtelijke enfilade van het interieur voort in het ontwerp van de tuin en verankeren het bakstenen gebouw in het golvende landschap van zeedennen.


Zowel de bestaande villa als de uitbreiding zijn gematerialiseerd in baksteen, maar ze contrasteren in baksteengrootte, kleur en behandeling met elkaar waarmee de verschillende tijdslagen in het project afleesbaar zijn gemaakt. De gerenoveerde witte villa is behandeld met witte en antracietkleurige minerale verf. De aanbouw, verwijzend naar de architectuur van Sigurd Lewerentz, is gematerialiseerd in donkerbruine bakstenen waardoor het, samen met de brede voegen, een robuuste uitstraling krijgt die in de loop van de tijd zal worden verrijkt door de invloeden van de natuur.


 


Project details


Location: Bergen, NL
Client: Private
Architect: Studio Vincent Architecture and Space Encounters
Team: Vincent van Leeuwen, Gijs Baks, Joost Baks, Patricia Yus
Interior Architect: Dorien Knegt Design, Bergen 
Structural engineer: IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
Landscape design: Delva Landscape Architecture and Urbanism, Amsterdam
Contractor: Cor Koper Bouwbedrijf, HeerhugowaardPhotography: Lorenzo Zandri

30 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  In the quaint village of Bergen a modest white villa from the 1950s proved technically and structurally no longer sound for contemporary wishes and demands for living. Yet, after its new occupants, a young family, had lived in the dwelling for a number of weeks, the house proved to be so characteristic that they decided to renovate and extend it, rather than demolish the house. Instead, the design of BD House became a layered transformation in which cultural heritage, sustainable...

  Project details
  • Year 2022
  • Work finished in 2022
  • Status Completed works
  • Type Single-family residence / Interior Design
  Archilovers On Instagram
  Lovers 30 users