LAKEVIEW VILLA | Quản lý dự án xây dựng Song Nam

Tư Vấn Thẩm Tra Thiết Kế, Thẩm Tra Dự Toán Ho Chi Minh City / 2011

0
0 Love 68 Visits Published

Quy mô : 10ha .
Địa điểm : Thành phố mới Bình Dương
Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị (Becamex UDJ)
Phạm vi công việc : Thẩm tra thiết kế.


https://www.songnam.net/lakeview-villa/

0 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  Quy mô : 10ha .Địa điểm : Thành phố mới Bình DươngChủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị (Becamex UDJ)Phạm vi công việc : Thẩm tra thiết kế. https://www.songnam.net/lakeview-villa/

  Project details
  • Year 2011
  • Work started in 2010
  • Work finished in 2011
  • Contractor Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam
  • Status Temporary works
  • Type Parks, Public Gardens / Apartments / Product design
  Archilovers On Instagram