House B-L

Intimate extension and Refurbishment and of an existing house Destelbergen / Belgium / 2019

78
78 Love 8,372 Visits Published

The 'B' in the name of this house stands for Basile, architect and co-founder of Graux & Baeyens architects (GBA). He and his wife were charmed by a 1965 chalet-style house in Destelbergen (Ghent, Belgium). And although it was too small for their family, Basile - how could it be otherwise - immediately saw opportunities to make it their home.


Creating spaciousness
The intimacy of a house in the second building line, the view on the park area of a castle domain and grazing fields with Shetland ponies... these were all advantages that persuaded Basile, the client, to choose this spot. The architect in him was triggered by the solid structure, interesting layout and pitched-roof typology of the house. He absolutely wanted to avoid a clash between old and new, and so the basic idea was born for a harmonious extension of the existing structure. The new entrance hall forms the pivotal part between the existing and the new construction. The existing part, the night wing, became an more introverted area; the extension a generous, light-filled day wing. The new building makes a slight rotation in relation to the old structure, optimising the incidence of light inside and creating a lovely garden room on the south side and a deeper perspective/vista towards the trees of the castle domain. For GBA architecture is defined by the abstract boundary between interior and exterior.Introverted night wing


The DNA of the existing structure remained intact. Thus, 95% of the original structure was preserved. The low ceilings, original window openings and small doors, for example, contribute to the intimate atmosphere of the rooms. What is new is a straight corridor, which runs like an artery to the new construction and gives the flow and lines of sight from the old wing a completely different dimension. The corridor is 1.40 metres wide, forming a generous multipurpose area where children can play with their blocks or ride their balance bikes. At the end of the corridor, a new window forms the perfect frame for the neighbour's paddock, an imperfect but so authentic picture that the architect absolutely wanted to integrate it into his design.


Generous daylight wing
The transition from the old to the new construction follows the natural undulation of the landscape. From old to new, the structure gradually sinks closer to the ground line. This gives rise to very different spatial realities within the two structures. In contrast to the withdrawn character of the old wing, the openness of the day wing is contrasted up to the ridge of the gable roof, with large ceiling-high windows that perfectly frame the surroundings. Thus, softly filtered morning light enters the living kitchen and the residents have a beautiful view of the high treetops of the castle grounds behind them from their dining table.


The concrete plinth, which on the outside bridges the slope of the landscape, creates a wide bench in the living room where guests can spontaneously flatten themselves. In this way, the relatively compact family-sized living room can also simply accommodate more people. The entire house, incidentally, is punctuated with these kinds of undefined spaces that take on their own meaning over time. The concrete plinth continues in the window frames, in the steps between the various rooms, and finally forms the kitchen tablet at working height in the kitchen.
A fireplace was placed between the spaces, which on the one hand creates intimacy in the living room and on the other hand accentuates the openness of the kitchen as a centre piece. Throughout the house, much attention was paid to the sense of scale: despite the high windows in the kitchen, for example, the sliding window remained on a human scale and the residents can easily reach a small ventilation window. The interior is finished with raw concrete, loam and terrazzo floors: natural materials in a soft colour palette, which at the same time radiate a certain robustness and imperfection.


Refurbishment and extension of a private house . 2015 - 2019
Location . Destelbergen, Belgium
Status . Finished


Images . GBA
Photography . Jeroen Verrecht


*


House B-L ‒ intieme uitbreiding van een bestaande woning


De ‘B’ in de naamgeving van deze woning staat voor Basile, architect en mede-oprichter van Graux & Baeyens architecten. Hij en zijn vrouw waren gecharmeerd door een chalet-achtig huisje uit 1965 in Destelbergen. En hoewel het voor hun gezin te klein was, zag Basile ‒ hoe kan het ook anders ‒ meteen mogelijkheden om er hun thuis van te maken.


Ruimtelijkheid creëren
De intimiteit van een huis in de tweede bouwlijn, het uitzicht op een kasteeldomein en veldjes met pony’s… het waren troeven die de bouwheer in Basile voor deze plek overstag deden gaan. De architect in hem werd dan weer getriggerd door de degelijke structuur, interessante indeling en hellend-daktypologie van de woning. Een clash tussen oud en nieuw wou hij absoluut vermijden en zo ontstond het basisidee voor een harmonieuze uitbreiding van de bestaande structuur. De inkomhal vormt het pivoterende deel tussen de oude en de nieuwe constructie. Het oude gedeelte werd een introverte nachtvleugel; de uitbreiding een gulle, lichtrijke dagvleugel. De nieuwbouw maakt een lichte knik tegenover de oude structuur waardoor de lichtinval binnen optimaal is en aan de zuidkant een mooie tuinkamer ontstaat. Want voor de architect is dat waar het om draait: ruimtelijkheid in zowel architectuur, interieur als buitenomgeving.


Introverte nachtvleugel
Het DNA van de bestaande constructie bleef intact. Zo werd 95% van de oorspronkelijke structuur behouden. De lage plafonds, originele raamopeningen en kleine deuren bijvoorbeeld dragen bij tot de intimistische sfeer van de ruimtes. Wel nieuw is een rechte gang, die als een slagader naar de nieuwe constructie loopt en de flow en zichtlijnen vanuit de oude vleugel een heel andere dimensie geeft. De gang is 1,40 meter breed en vormt zo een royale polyvalente ruimte waar de kinderen met hun blokken spelen of met hun fietsjes doorrijden. Op het einde van de gang vormt een nieuw raam het perfecte kader voor de paddock van de buren, een onvolmaakt maar zo authentiek plaatje dat de architect het absoluut in zijn ontwerp wou integreren.


Genereuze dagvleugel
De overgang van de oude naar de nieuwe constructie volgt de natuurlijke glooiing van het landschap. Van oud naar nieuw zakt de structuur trapsgewijs dichter tot bij de maailijn. Daardoor ontstaan binnenin de twee constructies heel andere ruimtelijkheden. Tegenover de teruggetrokkenheid van de oude vleugel staat de openheid van de dagvleugel tot in de nok van het zadeldak, met grote plafondhoge ramen die de omgeving perfect framen. Zo valt in de leefkeuken zacht gefilterd ochtendlicht binnen en hebben de bewoners van aan hun eettafel een mooi uitzicht op de hoge boomkruinen van het achterliggende kasteeldomein.


De betonnen sokkel die aan de buitenkant de glooiing van het landschap overbrugt, creëert in de living een brede zitbank waar gasten zich spontaan neer vleien. Zo kan de relatief compacte zitkamer op maat van het gezin, ook gewoon plek bieden aan meer mensen. Het hele huis is trouwens doorspekt met dit soort ongedefinieerde ruimtes die met de tijd hun eigen invulling krijgen. De betonnen sokkel loopt verder door in de raamkaders, in de treden tussen de verschillende ruimtes, om ten slotte in de keuken op werkhoogte het keukentablet te vormen.
Tussen de ruimtes werd een schouw geplaatst die enerzijds intimiteit creëert in de living en anderzijds als center piece de openheid van de keuken accentueert. Overal in het huis is veel aandacht besteed aan het schaalgevoel: ondanks de hoge ramen in de keuken bijvoorbeeld, bleef het schuifraam wel op mensenmaat en kunnen de bewoners heel gemakkelijk bij een klein verluchtingsraampje. Het interieur is afgewerkt met ruw beton, leem en terrazzo-vloeren: natuurlijke materialen in een zacht kleurenpalet, die tegelijk ook een zekere robuustheid en imperfectie uitstralen.


Samenvatting
Een charmant, chalet-achtig huisje uit 1965 wist architect Basile Graux te bekoren. Hij behield grotendeels de oorspronkelijke structuur en breidde die uit met zorgvuldig gepositioneerde een nieuwe vleugel.


 

78 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  The 'B' in the name of this house stands for Basile, architect and co-founder of Graux & Baeyens architects (GBA). He and his wife were charmed by a 1965 chalet-style house in Destelbergen (Ghent, Belgium). And although it was too small for their family, Basile - how could it be otherwise - immediately saw opportunities to make it their home. Creating spaciousnessThe intimacy of a house in the second building line, the view on the park area of a castle domain and grazing fields with...

  Project details
  • Year 2019
  • Work started in 2015
  • Work finished in 2019
  • Status Completed works
  • Type Single-family residence / Country houses/cottages / Interior Design / Custom Furniture / Building Recovery and Renewal
  Archilovers On Instagram
  Lovers 78 users