Nochka | Rina Lovko

Kiev / Ukraine / 2018

98
98 Love 4,848 Visits Published

ENG - 


Rina Lovko brings Japanese minimalism to the typical apartment block in Kiev.


Ukrainian architect Rina Lovko presents a new project 'Nochka' –


an apartment of 78 square meters flooded with daylight in a typical building


complex in Kiev.


Initially, the dwelling was full of unnecessary doors, dark corners and was


divided by a heavy wall in the middle. The architect decided to demolish all


the walls and to reassemble the new place from scratch, with no ties to the


initial plan offered by the developer.


Limited by a small area, this project involved complex calculations, unusual


planning methods in order to maximize the use of space without loading it


with unnecessary drawers and dust collectors. Seemingly spacious, this small


apartment for a single man features a storage room for inventory, a laundry


unit with a drying machine, filters for drinking water, and all the necessary


equipment for a comfortable life.


Since the client decided to have the bathroom and the toilet separately, the


architect developed the bathroom space with a particular attention. As a


result, the bathtub located by the window is soaked in daylight, which is


quite unusual for a typical apartment plan in Kyiv. The shower zone is


facing the window, so every morning the client can enjoy the city view while


starting the day.


The bathroom is completed with a sliding mirror door by Rimadesio so the


light from the bathroom would highlight the living room zone and brighten the


northern part of the apartment.


A compact kitchen area is connected to a living room and is placed in an


improvised niche.


In the end, only two doors remained in the whole apartment – in the toilet


and at the entrance, leaving no dark corners in the space.


The wardrobe can be used from the entrance area as well as from the bedroom,


visually separating the bedroom and the hallway.


To expand the space visually the architect used a lot of mirrors in the


apartment. For instance, in the L-shaped corridor, a mirror corner reflects


the wardrobe and makes the space seem square.


Considering the low ceiling in the building, the biggest challenge was to


plan a ventilation system. But lowering the ceiling only in the dressing room


solved the issue.


Constructing a multifunctional wall in the living room allowed installing the


air conditioning system, bio-fireplace, home cinema and sound equipment,


projector, hidden cupboards and dynamic backlighting altogether in one place.


The main light in the apartment is by Deltalight.


The project features only natural materials. The cabinets are finished with


oak veneer, the glass vitrine was made to order from oak and glass, the


wooden bed frame with the sideboards and the window shutters are also tailormade.


The eye-catching panel in the bathroom was created by Anna Krut. The


sofa by Artnova has different layout options and by moving the pillows around


can be easily turned into a guest bed. The kitchen was tailor-made by


Modulnova, chairs by Menu.


 


RU - 


Рина Ловко привносить японський мінімалізм у типовий житловий будинок у Києві.


Український архітектор Ріна Ловко представляє новий проект "Ночка" -


квартира площею 78 квадратних метрів залита денним світлом у типовому будинку


комплекс в Києві.


Спочатку житло було повне непотрібних дверей, темних кутів і було


розділено важкою стіною посередині. Архітектор вирішила знести всі


стіни і зібрати нове місце з нуля, не привязуючись до початкового плану, запропонованого забудовником.


Обмежений невеликою площею, цей проект передбачав складні розрахунки, незвичайні


методи планування з метою максимального використання простору без його завантаження непотрібними ящиками і пилозбірниками.


У квартирі для однієї людини є приміщення для зберігання інвентарю, пральня


з сушильною машиною, фільтрами для питної води, і всім необхідним


обладнання для комфортного життя.


Оскільки клієнт вирішив мати санвузол і туалет окремо, то


Архітектор з особливою увагою розробив ванну кімнату.


В результаті ванна, розташована біля вікна, просочена при денному світлі, що є


досить незвично для типового квартирного плану в Києві. Душова зона розташована до вікна, тому щоранку клієнт може насолоджуватися видом на місто.


Ванна кімната обладнана розсувними дзеркальними дверима Rimadesio.


Світло з ванної кімнати підсвічує зону вітальні і прикрашає північну частину квартири.


Компактна кухня поєднана з вітальнею та розміщена в


імпровізованій ніші.


Зрештою, тільки дві двері залишилися у всій квартирі - в туалеті


і біля входу, не залишаючи темних кутів у просторі.


Гардероб можна використовувати як з вхідного приміщення, так і зі спальні,


візуально розділяючи спальню і коридор.


Для розширення простору візуально архітектор використав багато дзеркал в


квартирі. Наприклад, у L-подібному коридорі відображається дзеркальний кут


гардеробу і робить простір квадратним.


Враховуючи низьку стелю в будівлі, найбільший виклик було


розробити систему вентиляції. Але опускаючи стелю тільки в роздягальні


архітектор вирішила цю проблему.


Побудова багатофункціональної стіни у вітальні дозволила встановити


систему кондиціонування повітря, біо-камін, домашнє кіно та звукове обладнання,


проектор, приховані шафи та динамічне підсвічування в одному місці.


Головне світло в квартирі - це Deltalight.


У проекті представлені тільки натуральні матеріали. Шафи оздоблені


дубовим шпоном, скляну гардеробну вітрину, дерев'яне ліжко з полицями виготовляли.


Вітраж у ванній кімнаті був створений за участі Анни Круть.


Диван Artnova має різні варіанти компонування і переміщення подушок навколо – так його


можна легко перетворити на гостьове ліжко. Кухня була зроблена на замовлення


Modulnova, стільці Menu.

98 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  ENG -  Rina Lovko brings Japanese minimalism to the typical apartment block in Kiev. Ukrainian architect Rina Lovko presents a new project 'Nochka' – an apartment of 78 square meters flooded with daylight in a typical building complex in Kiev. Initially, the dwelling was full of unnecessary doors, dark corners and was divided by a heavy wall in the middle. The architect decided to demolish all the walls and to reassemble the new place from scratch, with no ties to the initial...

  Archilovers On Instagram
  Lovers 98 users