House R MJ | Dragana Ilic

Kућа Р МЈ Jagodina / Serbia / 2019

0
0 Love 589 Visits Published

На предметној  парцели  планира се стамбени објекат спратности  По+П+1+Пк (кровна тераса). Планирани породични стамбени објекат са једном стамбеном јединицом, позициониран је иза грађевинске линије и заузима бруто површину у основи приземља од 121,69м2 , док помоћни објекат заузима бруто површину од 69,05м2. Главни стамбени објекат је постављен иза грађевинске линије и на 1м од северозападне међе а помоћни објекат је постављен у дну парцеле дуж североисточне међе, у складу са условима из урбанистичког плана. Остварени индекс искоришћености на парцели  је 49% и индекс изграђености 1,035.


Планирани главни објекат је по својој функцији стамбени, породични са једном стамбеном јединицом.


Стамбени објекат се састоји из подрума, приземља, спрата и кровне терасе. Приземље је денивелисано тако да је један део за 60cm вишљи од другог који је у нивоу дворишта и терена. Основна концепција објекта је да буде модерног , савременог израза са равним кровом, при чему се кровна тераса користи као кровна башта.

0 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  На предметној  парцели  планира се стамбени објекат спратности  По+П+1+Пк (кровна тераса). Планирани породични стамбени објекат са једном стамбеном јединицом, позициониран је иза грађевинске линије и заузима бруто површину у основи приземља од 121,69м2 , док помоћни објекат заузима бруто површину од 69,05м2. Главни стамбени објекат је постављен иза грађевинске линије и на 1м од северозападне међе а помоћни објекат је постављен у дну парцеле дуж североисточне међе, у складу са...

  Project details
  • Year 2019
  • Work started in 2017
  • Work finished in 2019
  • Main structure Masonry
  • Status Completed works
  Archilovers On Instagram