Restaurant in LIDL Headquarters | mode:lina™

Jankowice / Poland / 2015

41
41 Love 4,738 Visits Published

The LIDL Poland’s aim to continuously improve the environment for their employees is refected in the project of a completely new restaurant in the company’s headquarters in Jankowice, in the suburbs of Poznań. The task of arranging the interior was given to the architects from mode:lina architekci studio.


To make the positive change more tangible, the part of the building designated for the new restaurant was expended by a glass pavilion. In addition, the creation of the new technological line and the increase in the capacity of the kitchen, opened the way to designing a comfortable and employee friendly space, which became the showcase of the company.


The architects form the mode:lina architekci studio invoked the fresh and natural products ofered in the LIDL stores. The whole concept strongly refers to the company’s philosophy. A lot of natural, raw wood intertwines with colorful tiles, referring to the atmosphere of traditional
markets, and natural greenery accents. Also, there are direct references to the LIDL stores, such as those associated with diferent departments’ decorative logos.


“Talking with each other we focus on direct and honest communication.” To create a conversation friendly atmosphere and maximum comfort, the architects divided the spaces into zones with various forms of seats. The investor, aware of his presence in public life, decided to create a new image of space, one that refects the approach towards clients and employees. The investor gave them an interior newly designed in every little detail.


 


[PL]


 


Dążenia LIDL Polska do ciągłej poprawy otoczenia dla swoich pracowników znalazły odzwierciedlenie w projekcie zupełnie nowej części restauracyjnej w centrali frmy w pod-poznańskich Jankowicach. Zadanie aranżacji przestrzeni zostało powierzone architektom z mode:lina.


Aby pozytywna zmiana była tym bardziej odczuwalna, część budynku przeznaczona na nową
restaurację została specjalnie rozbudowana o przeszklony pawilon. Dodatkowo stworzenie nowej linii technologicznej oraz zwiększenie możliwości kuchni otworzyło drogę do zaprojektowania komfortowej i przyjaznej pracownikom przestrzeni która stała się wizytówką frmy.


Architekci z pracowni mode:lina odwołali się do oferowanych w sklepach LIDL świeżych i
naturalnych produktów. Całość koncepcji silnie nawiązuje do flozofi frmy. Spora ilość naturalnego drewna o surowym charakterze przeplata się z kolorowymi, nawiązującymi klimatem do tradycyjnych targowisk płytkami oraz akcentami naturalnej zieleni. Nie brakuje również bezpośrednich nawiązań do sklepów LIDL, takich jak związane z poszczególnymi działami ozdobne logotypy.


„Rozmawiając ze sobą stawiamy na bezpośrednią i szczerą komunikację.”
Aby stworzyć atmosferę sprzyjającą rozmowom oraz maksymalny komfort architekci przewidzieli podział na strefy z różnorodnymi formami siedzisk. Świadomy obecności w życiu publicznym Inwestor zdecydował się na stworzenie nowego wizerunku przestrzeni, która jest odzwierciedleniem podejścia do klientów oraz pracowników – oddając im wnętrze zaprojektowane w każdym detalu.

41 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  The LIDL Poland’s aim to continuously improve the environment for their employees is refected in the project of a completely new restaurant in the company’s headquarters in Jankowice, in the suburbs of Poznań. The task of arranging the interior was given to the architects from mode:lina architekci studio. To make the positive change more tangible, the part of the building designated for the new restaurant was expended by a glass pavilion. In addition, the...

  Project details
  • Year 2015
  • Work finished in 2015
  • Status Completed works
  • Type Corporate Headquarters / Restaurants / Interior Design
  Archilovers On Instagram
  Lovers 41 users