Competition project - Orthodox art gallery on the plateu St. Sava in Belgrade

Belgrade / Serbia / 2015

1
1 Love 1,314 Visits Published

ОСВРТ НА СВЕТОСАВСКИ ПЛАТО
Светосавски плато је амбијентална целина специфичне атмосфере, са јединственим идентитетом и историјским значајем. У самом простору значај храма је велики у архитектонском и уметничком домету, а првенствено у значењу ове грађевине као спомен-храма подигнутог у славу великана и светитеља српског народа Свеог Саве. У складу са њим су и други културно-историјски споменици и обележја која одређују цео простор Светосавског платоа.
ЕЛЕМЕНТИ ИНСПИРАЦИЈЕ
Основна смерница при раду на идејном решењу објекта Галерије православне уметности је да се адекватно одговори на захтеве конкурса ,у складу са важећим планским документима и на начин да се постојећа вредна историјско-амбијентална целина оплемени савременим објектом који је настао из елемената и мотива православне традиције. Елементи те традиције, комбиновани са данашњим матерјалима, довели су до решења које се наменом, спратношћу, габаритима, матерјалима, потпуно уклапа у постојеће окружење.
Главни мотив фасаде су једнакокраки крстови, инспирисани:
- свештенослужећом одеждом светитеља, пре свих Светог Саве и патријарха Павла. - храмом који је пројектован у српско-византијском стилу са основом облика грчког крста.
Фасада је од зида завесе са облогом на дистанцерима у форми крсова од белог мермера, којим је обложен и храм и парохиски дом.
По ободу доњег и горњег венца фасаде је плетеница, позајмљена са спиралних стубова, као мотива из појединих православних манастира. Улазни портали су директно инспирисани бочним порталима из манастира Студеница.
Лукови, као најчешће присутан мотив у хришћанском градитељству, налазе се у приземљу. Четрдесет лукова на објекту изражавају симболички значај овог броја,често присутног у православној традицији.
Купола, препознатљив мотив са многих храмова, налази се у средишњем делу објекта. стаклена је и осветљава централно степениште са холом.
Основни модул је шест метара. Овај број је позајмљен из византијске традиције. Византинци су број шест сматрали за идеалан, јер представља збир бројева један, два и три који чине свето тројство, па су своје грађевине радили у односу и са мерама које су дељиве са шест византијских стопа.
Спратност и материјали фасадe идентични су са парохијским домом.


КОНЦЕПЦИЈА И ФУНКЦИЈА ОБЈЕКТА
Обjeкaт се састоји од подземне гараже на три нивоа, приземља и три спрата. Улаз у подземну гаражу је из правца Булевара Ослобођења. Гаража има три нивоа, са 220 гаражних места и пратеће садржаје - пешачки пролаз, наплату, везу са галеријом, тоалете, помоћне просторије и сл...
У приземљу су смештени садржаји који су комерцијалног карактера . Центални хол са степеништем и лифтовима води до свих етажа у објекту. Галеријски продајни штандови распоређени су са обадве стране приземља. Сврха и број штандова могу варирати у зависности од потребе. Приземни локали су такође са комерцијалном наменом, различитог карактера.
На првом спрату је галеријски простор за излагање експоната српске православне цркве. На другом спрату су предвиђене изложбене поставке које презентују православну уметност свих осталих православних народа. На левој страни галеријског простора првог и другог спрата су сталне изложбене поставке, док је десна страна објекта предвиђена за изложбене поставке тематског карактера. На трећем спрату су просторије управе, депои, библиотека, сале за предавањa, скупове и свечане прилике. На овој етажи је смештена и надкривена тераса.
Кров је раван, а изнад централног степеништа и хола је купола од стакла преко које се осветљава средишњи део објекта. Пропорцијски и симболички односи елемената објекта су у складу са православним наслеђем. Модул је 6 м, објекат има три надземна и три подземна нивоа, четири функционална дела, у непрекинутом низу седам стаклених крстова на сваком делу фасаде као симболичка представа седам хришћанских врлина.


АУТОРСКИ ТИМ:
Александра Максимовић, диа
Горан Макса Максимовић, диа

1 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  ОСВРТ НА СВЕТОСАВСКИ ПЛАТОСветосавски плато је амбијентална целина специфичне атмосфере, са јединственим идентитетом и историјским значајем. У самом простору значај храма је велики у архитектонском и уметничком домету, а првенствено у значењу ове грађевине као спомен-храма подигнутог у славу великана и светитеља српског народа Свеог Саве. У складу са њим су и други културно-историјски споменици и обележја која одређују цео простор Светосавског платоа.ЕЛЕМЕНТИ ИНСПИРАЦИЈЕОсновна смерница при...

  Project details
  • Year 2015
  • Status Competition works
  • Type Art Galleries
  Archilovers On Instagram
  Lovers 1 users