Administrativní budova Homola / Office building of Homola | PROJEKTSTUDIO

0
0 Love 1,042 Visits Published

Průmyslový areál stavební a developerské společnosti Homola a.s. potřeboval novou administrativní budovu se sídlem firmy a auditoriem, dále zjednodušit funkční vztahy mezi objekty a vytvořit další funkce. Jednalo se o areál se společným vstupem, kontrolním bodem a rozšíření kapacity služeb o restauraci, bufet, a auditorium. Stávající šestipatrová kancelářská budova administrativy byla rekonstruována a přepláštěna. Nové jednopodlažní křídlo disponuje restaurací, bufetem a auditoriem, které je přístupné také z parkoviště a svým stupňovitým hledištěm vyrovnává výškový rozdíl mezi terénem a prvním patrem. Architektura vychází z kontrastu vysokých a podélných hmot, které jsou pojaty s rozdílnou barevností, a způsobem práce s plnou a prosklenou hmotou. Tradiční design čtvercových oken je v nových částech vyměněn za podélné pásy, v nichž jsou umístěna okna a meziokenní výplně.


 The industrial park of the construction and developers company Homola a.s. needed a new office building with headquarters of the company, then to simplify the functional relationship among its objects and create new functions. The question was about the area with a common entrance, checking point and a need to expand its service capacity by the restaurant, cafeteria, and auditorium. So far existing six-storey administration office building was reconstructed and re-coated. The new single-storey building wing includes a restaurant, cafeteria and auditorium, which is also accessible from the parking lot and by its tiered auditorium compensates the difference in height between the ground and the first floor. The architecture is based on the contrast of high and elongated materials that are conceived with different colours and work with a full glass mass. The traditional design of square windows in the new sections is replaced with longitudinal strips, where windows, as well as inter-window fillings, are placed.

0 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  Průmyslový areál stavební a developerské společnosti Homola a.s. potřeboval novou administrativní budovu se sídlem firmy a auditoriem, dále zjednodušit funkční vztahy mezi objekty a vytvořit další funkce. Jednalo se o areál se společným vstupem, kontrolním bodem a rozšíření kapacity služeb o restauraci, bufet, a auditorium....

  Project details
  • Year 2015
  • Work finished in 2015
  • Status Completed works
  • Type Office Buildings
  Archilovers On Instagram