Farmstead for agroturism | Jiří Jeřábek

Podůlší / Czech Rep. / 2015

1
1 Love 757 Visits Published

Projekt řeší přestavbu statku v Podůlší na agroturistické zařízení. Areál statku je
koncipován jako klasický selský dvůr s hnojištěm obestavěný ze všech čtyř stran samotným
obytným statkem, chlévy, špejcharem a stodolou. Původní stavení statku bylo odhadem v
padesátých letech přestavěno, byla vyměněna okna, původní klenutá dvoukřídlá okna byla
nahrazena obdélnými trojkřídlými. Byl zrušen původní malý vikýř a nahrazen poměrně velkou
přístavbou zvětšující obytný prostor v podkroví, byla přistavěna veranda s balkonem. Na statek
navazuje téměř stejně velký chlév s půdou přístupnou zvenčí. Chlév je napojen na původní
roubený špejchar, nejstarší dochovanou část statku.Navrhované řešení usiluje o částečné navrácení původní podoby exterieru s
požadavkem zachovat velký vikýř a balkon. Využívá architektonicky rozdílného pojetí
omítaného obytného stavení a na něj navazujícího cihlového chléva. Spodní část chléva je
využita pro veřejné prostory a vstupní část s recepcí‐barem, slouží návštěvníkům a
ubytovaným jako zázemí, dále je zde možno pořádat různorodé akce vyžadující vnitřní
prostory. V části obytného stavení, bývalé kuchyně, je navržena sednice, místo k občerstvení
hostů a podávání snídaní. Na půdě nad chlévem budou zřízeny tři pokoje pro ubytované. Ty
jsou zamýšleny v jednoduchém venkovském stylu, kombinace nabílených stěn s dřevěným
nábytkem. Každý z nich má kapacitu 2‐3 osoby, vlastní koupelnu a malou kuchyňku. Historicky
cenný špejchar bude očištěn a do jisté míry restaurován, bude využit jako malé muzeum
Kučerova statku. Stodola naproti obytnému stavení bude částečně ubourána a bude využita
pro ustájení dvou koní s krytou a venkovní částí, pro chlév s venkovním výběhem a venkovní i
kryté posezení s krbovištěm. Samotná obytná část statku je soukromá, dvoupatrová. Je řešena
jako domov správce statku s rodinou. Spodní část je ispirována historickou formou obytné
kuchyně a je koncipována kolem centrálních kamen. Vrchní část je intimní s variabilním
prostorem formou společné dětské šásti s výlezem na balkon a uzaviratelnými alkovnami na
spaní. Společně s ložnicí je dispozice navržena pro čtyřčlennou rodinu, drobnými úpravami lze
přidat páté lůžko ve špici krovu. Stodola na západní straně má velkou kapacitu pro rozšíření
vybavenosti a navýšení počtu chovaných zvířat. Tuto stodolu a využití zadních pozemků však
tento projekt po zmenšení jeho rozsahu neřeší.Dvůr je pojednán s ohledem na novou funkci areálu. Dvě brány, jedna přední
příjezdová a druhá zadní technická, jsou zachovány, taktéž studna s pumpou u vjezdu.
Konstrukce hnojiště bude využita pro vystavění terasy před veřejnou částí. Kameny zpevněné
pochozí plochy budou očištěny, případně dodělány. Dvůr nebyl v minulosti celý zatravněn,
substrát pro vegetační vrstvu není hlavně ve střední části dostatečný, tato část je tedy
navržena jako zpevněná mlatová plocha se stromem uprostřed. Strom je obehnán skládanou
kamennou zídkou do výšky takové, aby se na ní dalo posedávat. Sklon dvora dovoluje doplnit
kruhovou zídku se stromem o schůdky a dvůr tak příjemně rozčlenit. Ostatní plochy budou
osázeny jako záhon a zatravněny s případným doplněním substrátu a rekultivací trávníku.
Prostor má sloužit k příjemnému soužití lidí, zvířat a rostlin.

1 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  Projekt řeší přestavbu statku v Podůlší na agroturistické zařízení. Areál statku jekoncipován jako klasický selský dvůr s hnojištěm obestavěný ze všech čtyř stran samotnýmobytným statkem, chlévy, špejcharem a stodolou. Původní stavení statku bylo odhadem vpadesátých letech přestavěno, byla vyměněna okna, původní klenutá...

  Project details
  • Year 2015
  • Work started in 2015
  • Status Current works
  • Type Single-family residence / Country houses/cottages / Hotel/Resorts / Tourist Facilities
  Archilovers On Instagram
  Lovers 1 users