NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH Psáry / Czech Rep. / 2013

2
2 Love 1,742 Visits Published
„ARCHITEKTONICKÉ A ÚČELNÉ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÉ ČINNOSTI“ Společenství, které věří ve školu, jako v hlavní veřejnou budovu pro auto reprezentaci je společnost, která komunikuje s historií, s kolektivním cítěním a s budoucností. Takže si představujeme pro novou školu v Psárech a v Dolních Jirčanech budovu, která bude funkční, rozpoznatelná a zároveň bude reprezentativní, opatřená kapacitou komunikace s okolním teritoriem a její krajinou, ale zároveň bude chránit a ochraňovat. Téma projektu je souznění s přírodou a realitou, za účelem postavit veřejnou budovu schopnou prohlásit svoji příslušnost ke kontextu, čímž posílí svou charakteristiku a identitu. Škola se zrodí se dvěma územními prvky: vodorovnými liniemi parcel, její čistota a „jednoduchost“ (pozemek samostatný od ostatních budov, žádná změna nadmořské výšky, jednoduchost přístupu), cesta. Tímto způsobem jsme se rozhodli sjednotit na planimetrické rovině tento podmět směrem ke kompoziční jednoduchosti. K funkčním a sociálním požadavkům přímo k tématu této školy (nádvoří, otevřený a chráněný prostor), historickou a materiální tradici (cihly): budova bude stvořená vlnovou cestou k novému zařízení s velkým vnitřním prostorem, který bude symbolický a expresivní. Vyjádřením představivosti a podpořením dialogu s tímto konstrukčním prvkem nás dovedl až k myšlence profilu budovy „stanová“, která obklopí strukturu po celém jejím vnějším obvodu kůží v terakotě. Najít dialog s tímto „antickým“ materiálem, který není jenom ryzí v reprezentování alegorické dispozice, ale který bude proměnlivý a chromatický, nás navedl na vytvoření speciálního projektu s účastí firmy Palagio Engineering di Greve in Chianti (Florencie). Mnoho lamel z terakoty rozmístěných svisle po celých zhruba 9 metrech venkovní fasády, s kusy vysokými až 3 metry (širokými 10 cm a o tloušťce 5 cm), které plynou po celé délce obvodu budovy a vytvářejí její kůži a tou jí pokrývají. Lamely nejsou rozestavěny sériovým a akademickým způsobem, ale otáčivým proměnlivým způsobem po celém obvodu, které bude obklopovat školu. Chromatická hra fasády, která umožní proniknout světlu dovnitř strukturního komplexu, zcela v oceli a skle zaručí smyslovou vizuální trasu všem uživatelům struktury. Kovová struktura, bude tvořit nejvíce vyjadřující prvek celkové architektonické kompozice a podpoří fasádu a vnitřek komplexu nové školy v Psárách a Dolních Jirčanech, – strukturu bude zdůrazňovat a reprezentovat svými skleněnými aplikacemi, jejich průhlednost a lehkost a dále cihlový materiál, bude působit jako ochrana pro pocit bezpečí a zachová místní tradici. Typické střídání těchto tří materiálů propůjčí budově podobu sjednocení uvnitř školního komplexu a také pocit vizuálního komfortu, sdělený v lehkosti systému vybrané konstrukce. Železobetonové nosníky ACB cellularbeams od firmy ArcelorMittal a ocelové sloupy budou sestaveny přímo namístě, prostřednictvím činností přišroubování a svařování, a tím se ušetří drastickým způsobem čas pro stavbu konstrukce, s ohledem na jiné tradiční technické konstrukce. Pro horizont jsou předpokládané stropy, které budou dělit jednotlivé překlady typu Cofradal 200, stejně tak od ArcelorMittal, je to systém, který obsahuje ocelové plechy, izolační materiál a cementové pláty. Fasády budou prosklené panely o tloušťce 28 mm (6-16-6). Podrobný prosklený projekt, který bude tepelně efektivní a bude rozvíjený v těsné spolupráci s techniky z firmy Schuco pro zaručení koeficientu tepelné přenosnosti pro fasády Ucw z 1,4 W/(m²k), to všechno jen pro školu v Psárech a Dolních Jirčanech Modul fasády o rozměrech (6.00 x 4.00) složený z oken o šířce 1,50m a výšce 1,30m, prvky, které budou uspořádané symetrickým a pravidelným způsobem a, které mohou být otevíratelné (ventilace anebo paralelní výstup) nebo pevný rám. Tak prvek charakterizovaný a rozpoznatelný ve škole bude pokrytý kůží z terakoty v budově, která se z venku otevře a oddělí souladně se vstupem na vnitřní nádvoří; změní cestu v úrovni centrální posilovny a oddělí kůži, která bude obklopovat přízemní poschodí, procházející a obklopující plochu a reliéf, které bude doprovázet planimetrické rozložení prostor jen ve dvou předních stranách a to v úrovni prvního poschodí. Kamenina, která z venku chrání a ochraňuje svým krunýřem a strukturou z oceli a skla, uvnitř školního komplexu se přeruší, ztratí soulad s fasádou vnitřního nádvoří za účelem zachytit vizuálně její celou strukturu a prohlásit pulzující srdce„školy“, hrající si a provedené z obvyklé prosklené sítě, z obvyklého modulu fasády 6,00 x 4,00, ale které se teď zabarví, stane se veselým mixem skleněných těl, která budou uvnitř barevná. Architektonický prvek, který bude charakterizován budovou v její vnější podobě, v územním rozsahu a jejím pokrytí, které bude tvořeno z vrstvy rovin. Pokrytí bude charakterizováno dokončením z obložení skleněného buněčného štěrku Misapor. Jednoduchý na položení, ekologický, navrhnutý s proveditelným cílem být nahoře, průjezdný a nášlapný ihned od začátku, perfektivní drenážní vrstva, s barvami, které zrcadlí nebe a oblaka, bude rozpoznatelný a charakteristický pro celou komunitu Psárů a Dolních Jirčan. „ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ A UDRŽITELNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ Pro zateplení bude uvnitř komplexu podlahové topení s lokální kontrolou teploty, se zařízením topení s dvojcestným průtokem přítok/odtok k znovu využití tepla s kanadskou jímkou pro předpracování; generováním bude poháněna do systému tepelného geometrického čerpadla s vysokou účinností a systém vakuových solárních kolektorů bude vyrábět teplou sanitární vodu.
2 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  „ARCHITEKTONICKÉ A ÚČELNÉ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÉ ČINNOSTI“ Společenství, které věří ve školu, jako v hlavní veřejnou budovu pro auto reprezentaci je společnost, která komunikuje s historií, s kolektivním cítěním a s budoucností. Takže si představujeme pro novou školu v Psárech a v Dolních Jirčanech budovu, která bude funkční, rozpoznatelná a zároveň bude reprezentativní, opatřená kapacitou komunikace s okolním teritoriem a její krajinou, ale zároveň bude chránit a ochraňovat. Téma projektu je...

  Project details
  • Year 2013
  • Main structure Steel
  • Client Obec Psáry
  • Contractor -
  • Cost 168.002.100 Kč
  • Status Competition works
  • Type Kindergartens / Schools/Institutes
  Archilovers On Instagram
  Lovers 2 users