Happy Cheap

Team Stockholm / Sweden

1
Happy Cheap 1
Happy Cheap
Happycheap är till för er som vill något! vadå? en bild av ett vackert liv, en stol som har ett ben, människor som kan stå ut med att inte vara precis som alla andra och som alla andra. symbolism, en obehandlad vägg blir en palett för barnen och en pampflett för dig. Husen är snygga, fula och enkla. Där får du plats, du får stor plats på liten yta. Och billigt, billigt och snyggt. för dig

Den här bilden [>] har också något visst tycker jag. Den går lite längre mot konst än Lacaton Vassals, med tex tidningsurklipp och olika ytstrukturer som framhäver att det är en tvådimensionell bild. Stämningen är också lite starkare än i de mer redovisande och obearbetade bilderna ovan. Samtidigt stämmer perspektiven och gör bilden realistisk i någon mening. Balansen mellan urklippt och datorgenererat är bra,
och fokus hamnar inte så mycket på hur det är gjort? och är det ett foto eller en 3d-bild? som det lätt blir med det alltför blankt renderade.

I det här Lebbeus Woods-collaget [v] är det analoga och det tvådimensionella ännu starkare, men fortfarande med ett helt övertygande perspektiv.handens och arbetets avtryck på bilden ger något slags
uttryck av skiss, ett av något som ska levas in i och kompletteras med andra människors avtryck och idéer.

Bilder som föreställer ett blankt liv i flotta kök kan vara rena döden. Upptaget, upptaget, husembargo, worldwide, typhustorka, lagomfetton, gungstol med moromor i och sagor som skräms och Sveriges suuuupersnåla intellektuella egendom. Och så förstås vi!
Happy Cheap
Happy Cheap

Happycheap är till för er som vill något! vadå? en bild av ett vackert liv, en stol som har ett ben, människor som kan stå ut med att inte vara precis som alla andra och som alla andra. symbolism, en obehandlad vägg blir en palett för barnen och en pampflett för dig. Husen är snygga, fula och enkla. Där får du plats, du får stor plats på liten yta. Och billigt, billigt och snyggt. för dig Den här bilden [>] har också något visst tycker jag. Den går lite längre mot konst ...

Activities