Basisschool de Bron | LENS°ASS architecten

Saint-Gilles / Belgium / 2010

16
16 Love 3,524 Visits Published
Integration The streetscape shows a school building that takes up two building lots. This is reflected in the dual building design of the facade. The elongated windows accentuate the vertical rhythm of the street. The building integrates easily into the formal vocabulary of its surroundings. The building is not devoid of symbolism. Leaf motifs on its front side and green fixture coverings allude to growth and development. The classrooms are organised according to age: three per floor. The administration and director’s office are situated on the top floor. The architecture is meant to be compact and space-saving in order to create as much open space as possible. The playground invites active playing. A dilapidated building situated in the back functions as a covered outside space. The outhouse in this building volume reflects the profile of its covering on a smaller scale. The ‘open air theatre’ is used for a variety of school activities. Despite the presence of unmovable and durable materials such as concrete, concrete blocks, steel and glass, the school presents itself as a particularly familiar and child-friendly learning environment. [DU] ntegratie In het straatbeeld neemt het schoolgebouw twee bouwpercelen in. Dit wordt weerspiegeld in de tweeledige opbouw van de gevel. De langgerekte ramen spelen in op het verticale ritme van de straat. Het gebouw integreert zich vrij ongedwongen in het vormelijke vocabularium van zijn omgeving. Het gebouw is niet vrij van symboliek. Bladmotieven aan de voorgevel en uitgesproken groene sanitairbekledingen alluderen op groei en ontwikkeling. De klaslokalen zijn volgens leeftijdscategorie georganiseerd: drie per verdieping. Helemaal boven bevinden zich administratie en directie. De architectuur is bijzonder compact en ruimtebesparend opgevat om zoveel mogelijk open ruimte te scheppen. De speelplaats nodigt uit tot spelen. Een achtergelegen vervallen pand functioneert als overdekte buitenruimte. Het wc-huisje in dit bouwvolume herneemt op kleinere schaal het profiel van zijn overdekking. Het ‘openluchttheater’ wordt gebruikt voor tal van schoolse activiteiten. Ondanks de aanwezigheid van onwrikbare en duurzame materialen als beton, betonsteen, staal en glas, presenteert de school zich als een bijzonder vertrouwde en kindvriendelijke leeromgeving.
16 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  Integration The streetscape shows a school building that takes up two building lots. This is reflected in the dual building design of the facade. The elongated windows accentuate the vertical rhythm of the street. The building integrates easily into the formal vocabulary of its surroundings. The building is not devoid of symbolism. Leaf motifs on its front side and green fixture coverings allude to growth and development. The classrooms are organised according to age: three per floor. The...

  Project details
  • Year 2010
  • Work finished in 2010
  • Cost 2.272.924,35
  • Status Completed works
  • Type Schools/Institutes
  Archilovers On Instagram
  Lovers 16 users