Multimodal Passenger Terminal of Varna

The MPT - Varna provides four different modes of transport concentrated in one place. Varna / Bulgaria / 2012

3
3 Love 1,584 Visits Published
English: The Multimodal Passenger Terminal of Varna is designed to allow a complementary and a substitutable solution that provides different modes of transport concentrated in one place. The proposed construction of the new railway line (Beloslav city - Airport Varna - Varna Railway station) will provide a quick and easy movement of passengers from the airport to the city. The concentration of buildings namely railway, bus and maritime transport coupled with a direct link to the airport would make Varna the first city in Bulgaria with a transport centre which brings together four modes of transport. The selected site for the complex is the area of Port Varna East which is located only 1 km from actual city centre and was chosen because it connects easily and conveniently with the national railway and automobile network. The project transforms the site from its industrial functions into a dynamic hub and a global gate. The new complex consists of Railway Station, Bus Station, Marine Gateway and Naval History Museum. The main purpose of the project was to design the building of Maritime Gateway in details. It had to take into account two types of cruise trips: International with large and medium ships and Internal with small ships (hydro buses). The deadended structure of the existing Railway Station is incorporated in the design of the other two stations (bus and marine). Thus saves the movement of passengers at different levels, which is typical for transit stations and is known to create significant difficulties in the transfer of cabin baggage. The seaside boulevard passes under the ground level and allows a quick and easy access of the vehicles. The ground level is designed to provide increased safety to the passengers and a pedestrian access to a number of important public spaces. It represents a park with unobstructed views to the sea and a recreation area with entertainment features. Български: Mултимодалият пътнически терминал във Варна е проектиран, за да предостави възможност за допълване и взаимозаменяемост на различните видове транспорт, концентрирани на едно място. Предложено е изграждане на нова жп линия, която да осигури бързо и лесно предвижване на пътниците от летището до града. Концентрирането на сградите на железопътния, автобусния и морския транспорт, както и създаването на пряка връзка до тях с въздушния транспорт би направил Варна първият град в България с транспортен комплекс, обединяващ четери вида транспорт едновременно. За разполагане на комплекса е избрана зоната на Пристанище Варна Изток, която е разположена само на 1 км от настоящия център на града и се свързва лесно и удобно с националната жeлезопътна и автомобилна мрежа. Проектът трансфомира зоната от нейните индустриални функции в динамичен комплекс и "порта" към света. Комплексът се състои от ж.п.гара, автогара, морска гара и военноморски исторически музей. Основна задача на дипломната работа е подробна разработка на сградата на Морската гара. Тя гара е проектирана, за да предостави два вида пътувания: Международни с големи и средни кораби и Вътрешни - с малки кораби (хидробуси). Tупиковата схема на съществуващата Ж.П. гарата е приета и при другите две гари (авто и морска). По този начин се спестява на пътниците предвижването на различни нива, което е характерно за транзитните гари и създава значителни затруднения при пренасянето на ръчния багаж. Прокарването на крайбрежния булевард "Приморски Запад" на подземно ниво в района на Морската гара осигурява бърз и лесен достъп на автомобилите, а на пешеходците - безопасен пешеходен достъп до важни обществени обекти. Цялото предгарово пространство представлява парк с безпрепятствен поглед към морето и зони с рекреативни и развлекателни функции.
3 users love this project
Comments
View previous comments
  comment
  user
  Enlarge image

  English: The Multimodal Passenger Terminal of Varna is designed to allow a complementary and a substitutable solution that provides different modes of transport concentrated in one place. The proposed construction of the new railway line (Beloslav city - Airport Varna - Varna Railway station) will provide a quick and easy movement of passengers from the airport to the city. The concentration of buildings namely railway, bus and maritime transport coupled with a direct link to the airport would...

  Project details
  • Year 2012
  • Work started in 2011
  • Work finished in 2012
  • Status Research/Thesis
  • Type Railway Stations / Port Areas / Bus Stations / Marinas / Passenger Terminals
  Archilovers On Instagram
  Lovers 3 users