Favn Klyngetun | Reiulf Ramstad Arkitekter

Hafjell / Norway / 2022

24
24 Love 3,116 Visits Published

Favn is a new development at Hafjelltoppen, when completed, it will be able to house about 1000 people. The project is rooted in both tradition and innovation. Tradition for implementing the best of the cultural landscape and building art. Innovation to contribute with rethinking in relation to sustainable architecture and how to build in the Norwegian mountain landscape in the future.


The project emerges as an exciting whole-year-around destination at Hafjell - a place for a multitude of activities and a place where everyone should feel welcome. Low threshold - High quality! The project's identity is developed with a thought of proximity, security, and a high environmental and well-being factor for everyone. The place has a strong identity with large building structures that break down into smaller village scale with intimate rooms - inside and out, to give a sense of closeness to nature and belonging to the landscaped room.


Those who visit Favn will enjoy a rich place, culture, and architecture experience. The project maintains a very high architectural quality and is at the same time pragmatically organized and economically viable. The experience of the meeting between the place's distinctive character, future focus on building in the mountain landscape is proven through well-functioning and site-adapted buildings.


 


Credits
Architecture Firm: Reiulf Ramstad Arkitekter


Photography
Kristian Aalerud
https://www.veggbilder.no/fotografer/kristian-aalerud/


 


[NOR]


Favn er et nytt hytteprosjekt på Hafjelltoppen, som skal kunne huse ca. 1000 personer. Prosjektet er forankret i både tradisjon og innovasjon. Tradisjon for å ta med seg det beste av kulturlandskapet og byggekunst. Innovasjon for å bidra med nytenkning i forhold til bærekraftig arkitektur og hvordan vi skal bygge ut den norske fjellheimen i fremtiden.


Prosjektet vokser frem som en spennende ny helårs destinasjon på Hafjell - et sted for et mangfold av aktiviteter og et sted hvor alle skal føle seg velkomne. Lav terskel – Høy kvalitet! Prosjektets identitet er utviklet med tanke på nærhet, trygghet og med høy miljø- og trivselsfaktor for alle. Stedet får en sterk egen identitet med store bygningsstrukturer som brytes ned til en mindre landsbyskala med intime rom – ute og inne, for å gi en følelse av nærhet til naturen og tilhørighet til landskapsrommet.


De som besøker Favn prosjektet skal gjennom besøket på anlegget få en rikere steds-, kultur- og arkitekturopplevelse. Prosjektet holder meget høy arkitektonisk kvalitet og er samtidig pragmatisk organisert og økonomisk gjennomførbart. Opplevelsen av møtet mellom stedets egenart, fremtidig fokus på bygging i fjellheimen tydeliggjøres gjennom velfungerende og stedstilpassede byggverk.


 

24 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  Favn is a new development at Hafjelltoppen, when completed, it will be able to house about 1000 people. The project is rooted in both tradition and innovation. Tradition for implementing the best of the cultural landscape and building art. Innovation to contribute with rethinking in relation to sustainable architecture and how to build in the Norwegian mountain landscape in the future. The project emerges as an exciting whole-year-around destination at Hafjell - a place for a multitude of...

  Project details
  • Year 2022
  • Work finished in 2022
  • Client Alpinco Gondoltoppen AS
  • Status Completed works
  • Type Single-family residence / Interior Design
  Archilovers On Instagram
  Lovers 24 users