Wind House

Kampinos Forest / Poland / 2020

11
11 Love 776 Visits Published

Polish design studio Mobius Architekci designed a unique house located in the vicinity of the Kampinos Forest near Warsaw. All it takes is one glance to see that it is difficult to find another with a similar structure of forms. No surprise, it's a world unique villa design shaped entirely by nature.


The dense pine forest in Izabelin near Warsaw is a natural extension of the Kampinos Forest. The building area, situated in the eastern part of the national park buffer zone, is one of the most attractive areas sought after by Warsaw residents.


The sandy soils and soaring silhouettes of slender trees give the place an unusual, somewhat cinematic ambience, which enchanted the investors and inspired the Warsaw-based architect Przemek Olczyk of Przemek Olczyk Mobius Architekci. 


- I did not give much thought to the shape of the building while designing it. I marked out wooded areas on the plot and wanted to leave them intact. Then swirling around them, I began to draw further sharp lines of the house, cutting out space. This is how the concept was created, which suggested or dictated the building's shape - says the architect.


The name of the building discloses its original intent. The structure remained unclosed, and the individual axes of the building plunge straight into the thicket of trees. The effect of staying in the pleasant forest twilight is enhanced by glass panes - front, side and corner, with frames embedded in the façades. Furthermore, the skylight located in the surface of the roof slab permits access to the usable part of the roof, which makes the feeling of communing directly with nature perceptible.


When navigating through residential buildings, we usually know which part of the building we are currently in. It's not the case with Wind. The structure of the functional spaces has been subordinated to the rigours of the natural forest context to such an extent that moving through the building is a surprising experience.


 


The building is so complicated that it is impossible to delineate two axes parallel to each other. It was such a challenge that we had to change surveyors twice - states Przemek Olczyk.


 


While remaining a resultant of the trees layout and practical functions, the building blends even more firmly into its context thanks to the façade. The facades are made of Siberian larch in an openwork arrangement, in some places concealing window openings covered with wooden lamellas. The same wooden panels were used to design the customised, openwork louvres. Part of the façade covered with natural stone penetrates into the interiors, blurring the formal boundaries of the architecture.


Consequently, this nearly 450 sqm building creates a finished product stylistically coherent inside and outside that gives its owners a sense of constant communion with the building’s architecture, which does not compete with the natural landscape of the Kampinos Forest buffer zone.


Project: Przemysław Olczyk Mobius Architekci


Realisation: 2019/2020


Surface Area: 450 sqm.


*


(PL)


Wystarczy jedno spojrzenie na ten wyjątkowy dom, aby stwierdzić, że trudno o drugą, podobną strukturę form. Nic dziwnego, to jedyny w swoim rodzaju projekt willi na świecie ukształtowany w pełni przez naturę.


Gęsty, sosnowy las w podwarszawskim Izabelinie jest naturalnym przedłużeniem Puszczy Kampinoskiej. Ten budowlany obszar położony we wschodniej części otuliny parku narodowego, stanowi jeden z atrakcyjniejszych rejonów, które upatrzyli sobie mieszkańcy Warszawy.


Piaszczyste gleby i strzeliste sylwetki smukłych drzew tworzą niebywały, nieco filmowy klimat miejsca, który zauroczył inwestorów i zainspirował warszawskiego architekta Przemka Olczyka z biura Przemek Olczyk Mobius Architekci.


- Projektując ten budynek nie myślałem o jego bryle. Na działce wyznaczyłem zadrzewione obszary, chciałem pozostawić nienaruszone. Następnie wijąc się wokół nich zacząłem kreślić kolejne, ostre linie domu wycinając przestrzeń. Tak tworzył się koncept, który podpowiedział, a właściwie narzucił kształt bryły – tłumaczy architekt.


Nazwa budynku zdradza jego pierwotny zamysł. Bryła pozostała niedomknięta, a poszczególne osi domu wpadają wprost w gęstwiny drzew. Efekt przebywania w przyjemnym półmroku lasu wzmacniają przeszklenia – frontalne, boczne, narożne, których ramy zatopiono w elewacjach. Ponadto umieszczony w powierzchni stropodachu świetlik, umożliwia wyjście na użytkową część dachu, przez co wrażenie obcowania bezpośrednio z naturą staje się namacalne.


Przemieszczając się po budynkach mieszkalnych zazwyczaj wiemy, w której ich części aktualnie się znajdujemy. W przypadku Wind’a jest inaczej. Struktura przestrzeni funkcjonalnych tak dalece podporządkowana została rygorom naturalnego kontekstu lasu, że poruszanie się po budynku staje się zaskakującym doznaniem.


- Budynek jest na tytle zawiły, że nie da się w im wyznaczyć dwóch, równoległych względem siebie osi. Było to tak duże wyzwanie, że dwukrotnie musieliśmy zmieniać geodetę – zdradza Przemek Olczyk.


Budynek, pozostając wypadkową układu drzew i funkcji użytkowych, za sprawą elewacji jeszcze mocniej wtapia się w kontekst. Fasady wykonane z modrzewia syberyjskiego w ażurowym układzie, miejscami skrywają otwory okienne, przesłonięte drewnianymi lamelami. Z tych samych, drewnianych paneli zaprojektowane zostały indywidualne, ażurowe żaluzje. Część elewacji pokryta naturalnym kamieniem przenika do wnętrz zacierając formalne granice architektury.


Dzięki temu ten blisko 450 m kw. budynek tworzy gotowy produkt spójny stylistycznie wewnątrz i na zewnątrz dając jego właścicielom poczucie ciągłego obcowania z architektura budynku, nie konkurującą z naturalnym krajobrazem otuliny Puszczy Kampinoskiej.Projekt: Przemysław Olczyk Mobius Architekci
Realizacja: 2019/2020 rok
Powierzchnia: 450 m kw.

11 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  Polish design studio Mobius Architekci designed a unique house located in the vicinity of the Kampinos Forest near Warsaw. All it takes is one glance to see that it is difficult to find another with a similar structure of forms. No surprise, it's a world unique villa design shaped entirely by nature. The dense pine forest in Izabelin near Warsaw is a natural extension of the Kampinos Forest. The building area, situated in the eastern part of the national park buffer zone, is one of the...

  Project details
  • Year 2020
  • Work started in 2019
  • Work finished in 2020
  • Status Completed works
  • Type Single-family residence
  Archilovers On Instagram
  Lovers 11 users