Casa Canyes

Bordils / Spain / 2020

27
27 Love 1,064 Visits Published

Cansats de viure en una casa amb moltes escales, la Coral·lí i l’Albert han decidit que volen anar a viure, i ja pensant en el futur, en un habitatge a Bordils que pugui funcionar només en planta baixa.


Es situen les peces imprescindibles (cuina, menjador, sala, lavabos, rentador i habitacions) en estreta relació amb el jardí; i es col·loquen una habitació auxiliar i un estudi a la planta primera.


La casa es configura amb quatre volums, on la majoria de les estances es troben en planta baixa. Els tres volums de la planta baixa intersequen en un buit on s’hi ubica l’escala, un element exempt que els articula i els connecta amb el volum superior, que reposa sobre els altres tres per configurar la volumetria.


En la construcció de la Casa Canyes s’ha optat per buscar un sistema constructiu tradicional de murs de càrrega i forjats de biguetes i revoltons ceràmics. La diferència però, està en que s’ha reinterpretat i millorat aquest tipus de construcció, aconseguint un equilibri entre l’eficiència energètica, la sostenibilitat, l’ús de materials saludables i de proximitat i l’estètica.


A l’hora de dissenyar aquest habitatge s’han tingut en compte criteris d’arquitectura bioclimàtica com un bon estudi de les característiques del lloc (clima, orientació, vents dominants, ...), la previsió d’un bon aïllament tèrmic (fet amb fibres de fusta) per reduir la demanda energètica i per al control solar s’ha optat per els sistemes passius de tota la vida: persianes de corda alicantines i porxos amb protecció vegetal, que permeten que durant l’hivern passin els rajos del sol, i durant l’estiu proporciona ombra i un lloc on refugiar-se de la calor.


______________________________________________________________________________________________


Cansados de vivir en una casa con muchas escaleras, C. y A. decidieron que querían ir a vivir, y ya pensado en el futuro, en una casa que funcionara solo en planta baja, sin la necesidad de estar todo el día subiendo y bajando escaleras.


Por eso se colocan las piezas imprescindibles (cocina, comedor, sala, baño, lavadero i habitaciones) en estrecha relación con el jardín, y en la planta primera una habitación auxiliar y un estudio.


 La casa se configura en cuatro volúmenes, donde la mayor parte de la vida del edificio transcurre en la planta inferior. Los tres volúmenes de la planta baja intersecan en un vacío donde se sitúa la escalera, un elemento exento que los articula y los conecta con el volumen superior, que reposa encima de los otros tres ara configurar la volumetría.


 En la construcción de la Casa Canyes se ha optado para buscar un sistema constructivo tradicional de muros de carga y forjados de viguetas y bovedillas cerámicas. La diferencia, pero, está en que se ha reinterpretado y mejorado ese tipo de construcción, consiguiendo un equilibrio entre la eficiencia energética, la sostenibilidad, el uso de materiales saludables y de proximidad y la estética.


A la hora de diseñar la vivienda se han considerado criterios de arquitectura bioclimática como un buen estudio de las características del lugar (clima, orientación, dirección de los vientos dominantes, …), la previsión de un buen aislamiento térmico (realizado con fibras de madera) para reducir la demanda energética, y para el control solar se ha optado por los sistemas pasivos de toda la vida: persianas de cuerda alicantinas y porches con protección vegetal, que permiten durante el invierno el paso de los rayos solares y durante el verano proporcionan sombra y un lugar donde resguardarse del calor. 

27 users love this project
Comments
    comment
    Enlarge image

    Cansats de viure en una casa amb moltes escales, la Coral·lí i l’Albert han decidit que volen anar a viure, i ja pensant en el futur, en un habitatge a Bordils que pugui funcionar només en planta baixa. Es situen les peces imprescindibles (cuina, menjador, sala, lavabos, rentador i habitacions) en estreta relació amb el jardí; i es col·loquen una habitació auxiliar i un estudi a la planta primera. La casa es configura amb quatre volums,...

    Archilovers On Instagram
    Lovers 27 users