Casal de joves de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat / Spain / 2018

5
5 Love 207 Visits Published

La proposta contempla la reforma i ampliació del Casal de joves de Sant Feliu del Llobregat. La volumetría de l’edifici és resultat d’esgotar els paràmetres de máxima edificabilitat del planejament, i es desenvolupa en planta soterrani, baixa i primera. L’edifici presenta dos volums clarament diferenciats, que responen al desenvolupament de diferents usos: la part que mira cap a la plaça on s’ha col·locat l’espai de relació i la part que dóna cap al carrer on es situa la zona de la sala de concerts. S’aconsegueix que totes les peces tinguin llum natural mitjançant un lluernari que a la vegada separa volumètricament el programa.


La casa  va ser catalogada en el Pla Especial de protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sant  Feliu del Llobregat, amb el  nom de Taller de Natzaret , amb una categoria del tipus E. El projecte contempla les següents actuacions incloses al catàleg: manteniment dels elements constructius de les dependències del soterrani construïdes amb murs fabrica i voltes ceràmiques, i la conservació  del pla de façana del carrer Laureà Miró.


El nou casal manté l’accés en el mateix lloc que el primer edifici a través d’un passadís  que connecta directament a la zona de la plaça. A través d’aquesta entrada  general, s’accedeix a l’accés principal de l’edifici senyalitzat amb una marquesina de formigó que coincideix amb l’àmbit del lluernari interior.


A la planta baixa  es situa la recepció de l’edifici  i els dos despatxos d’atenció al joves, el bar i la sala de conscerts. Des de l’accés principal situat a l’àmbit del lluernari  s’accedeix directament  a la zona del bar i a la sala de concerts. El bar es configura com un espai únic amb un gran finestral que obre totes les visuals directament sobre la plaça. La sala de concerts ocupa la resta de la planta, quedant marcades dos zones molt diferenciades que poden fer-se servir conjuntament o bé de forma individualitzada, donat que els espais s’han pensat de forma que puguin funcionar independentment.


El nucli de banys està en el mig de l’edifici, al que permet  donar servei a tots dos espais amb independència. I els nuclis de comunicació vertical es situen paral·lelament  a la zona de accés.


A la planta primera, es situa una sala polivalent  per activitats d’ arts plàstiques amb  sortida directa a una terrassa per realitzar activitats  a l’aire lliure, una sala de multimèdia, un despatx per la demarcació, i una sala d’estudi.


A la part antiga de la planta soterrani s’han col·locat els bucs d’assaig i una sala de gravació. Aquestes dependències disposen de solucions constructives amb materials fono absorbents i aillants per garantir l’aïllament acústic requerit en aquests espais. A la part nova de la planta, s’han col·locat dos sales polivalents separades mitjançant un panell mòbil acústic, permetent un ús únic de les dos sales juntes. 


Arquitectos autores de la obra:  Marina Salvador López


Ubicación proyecto:  SANT FELIU DE LLOBREGAT


Año término construcción: 2018


Superficie construida: (m2): 1706 m2


Otros Participantes: escribir categorías relevantes para la obra, ej:


Construcción:  CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.


Cálculo Estructural: bbg estructures, recerca i rehabilitació, S.L.P.


Equipo de Diseño:


Mònica Mauricio (Arquitecta Tècnica)


Robert Brufau  (BBG estructures, recerca y rehabilitació,SLP)


Sergi Díaz  (arquitecta BBG estructures, recerca y rehabilitació,SLP)


Joan Gonzàlez Gou (enginyer industrial- instal.lacions)


Tomàs Gil (enginyer industrial- instal.lacions)


Verónica Delgado Llorente (arquitecta AMB)


Marc Alemany Carulla (arquitecte AMB)

5 users love this project
Comments
  comment
  Enlarge image

  La proposta contempla la reforma i ampliació del Casal de joves de Sant Feliu del Llobregat. La volumetría de l’edifici és resultat d’esgotar els paràmetres de máxima edificabilitat del planejament, i es desenvolupa en planta soterrani, baixa i primera. L’edifici presenta dos volums clarament diferenciats, que responen al desenvolupament de diferents usos: la part que mira cap a la plaça on s’ha col·locat l’espai de...

  Project details
  • Year 2018
  • Work finished in 2018
  • Status Completed works
  • Type Town Halls / multi-purpose civic centres / Interior Design / Leisure Centres
  • Websitehttp://www.amb.cat
  Archilovers On Instagram
  Lovers 5 users