Mountain house - 4 studio apartments | Dragana Ilic

Планинска кућа на Златибору са 4 апартмана Zlatibor / Serbia / 2011

0
0 Love 991 Visits Published

  На две парцеле планирана је изградња стамбених објеката – двојни стамбени објекат, у границама дозвољене изградње дефинисане Планом генералне регулације насељеног места Златибор. Новопројектовани објекти су идентични и слепљени дуж једне дуже стране.


Новопројектовани објекти су правоугаоне основе димензија 16,20x5,46м, дужом страном су слепљени и транслаторно смакнути за 1,2м при чему заједно чине јединствену архитектонску целину – двојни објекат при чему сваки од њих на припадајућој парцели функционише као независна целина. 


           У приземљу новопројектованог објекта на једној парцели налазе се 2 стамбене јединице нето корисне површине по 30,90м2. Спољним отвореним степеништем долази се до поткровља односно до подрума објекта.


           Поткровље садржи две стамбене јединице нето корисне површине по 19,97м2.


           Подрум је спојен са суседним објектом и заједно чине јединствен простор намењен за друштвено рекреативне активности и потребе станара. Нето корисна површина подрумског простора  за један објекат износи 74,43м2.

0 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

    На две парцеле планирана је изградња стамбених објеката – двојни стамбени објекат, у границама дозвољене изградње дефинисане Планом генералне регулације насељеног места Златибор. Новопројектовани објекти су идентични и слепљени дуж једне дуже стране. Новопројектовани објекти су правоугаоне основе димензија 16,20x5,46м, дужом страном су слепљени и транслаторно смакнути за 1,2м при чему заједно чине јединствену архитектонску целину – двојни објекат при чему сваки од њих на...

  Project details
  • Year 2011
  • Status Completed works
  • Type Chalets, Mountains houses
  Archilovers On Instagram