پروژه نوسازی پارک مشاهیر قزوین | آدلی معمار

Qazvin / Iran

1
1 Love 970 Visits Published

با توجه به تمامی این نکات بایستی به علاقه مندی مردم به سنت های قدیمی و همچنین باغ های ایرانی ومعماری سنتی قدیم در این پارک فضایی در نظر می گرفتیم تا این پارک جاذب علاقه مندان به این هنر ومعماری ایرانی باشد.

1 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  با توجه به تمامی این نکات بایستی به علاقه مندی مردم به سنت های قدیمی و همچنین باغ های ایرانی ومعماری سنتی قدیم در این پارک فضایی در نظر می گرفتیم تا این پارک جاذب علاقه مندان به این هنر ومعماری ایرانی باشد.

  Project details
  • Client بازسازی معماری
  • Status Completed works
  • Type Parks, Public Gardens / Theme Parks, Zoos / Urban Renewal
  Archilovers On Instagram
  Lovers 1 users