k.21 Skardsøya

Molde / Norway / 2016

58
58 Love 7,451 Visits Published

The cottage holds a special place in contemporary Norwegian culture. A few generations back the majority of the Norwegian people made a living from farming, fishing or lumbering, trades which afforded closeness with nature. In the contemporary and urbanized way of life the cottage is a means maintaining this closeness. This particular cottage is modestly sized with its 60 square meters, and thus a sustainable structure both in terms of material usage and energy consumption. The building sits amidst marshland, sea-adjacent rock and scattered pine- and juniper-vegetation. An important consideration in the project was to avoid interfering with this sensitive surrounding terrain. It heals slowly due to climatic factors. The cottage lies 21 meters above sea level, and the distance to the sea front is 100 meters. Some marsh had to be cleared in preparing for the building phase, exposing bedrock and thus aiding in integrating the cottage with the terrain. The structure rests on a concrete base, and the main building is a studwork house with beamed ceilings. The main building sits on three different levels. This lowers its height and emphasizes a connection between the interior of the cottage and the outside areas. The access point is on the western side of the lot, slightly lower than the cottage itself. Visual impact depends markedly on perspective. From the west the cottage appears rather tall, while from the east it looks lower and more adapted. Entry to the main building is situated next to the outhouse, and a shared gallery roof keeps it sheltered from rain and wind. The clients did most of the construction work themselves. This level of client participation is rare, and we were delighted to see the level of personal commitment put into the details. The exterior of the building is clad in spruce harvested from the clientÕs own forest. This untreated material fades rapidly, attaining a light and silvery shimmering hue. The outside detail is kept to a minimum to ensure an even patina for the walls.
Prosjektbeskrivelse
Hytta har en spesiell plass i norsk samtidskultur. For noen fŒ generasjoner siden var jordbruk, fiske og skogbruk de mest utbredte n¾ringsveiene i Norge. Disse yrkene innebar en n¾rhet med naturen. I samtidens urbaniserte livsstil har hytta for mange blitt en mŒte Œ opprettholde n¾rhet til naturen pŒ. Denne hytta er av moderat st¿rrelse med sine 60 kvadratmeter, og dermed en b¾rekraftig struktur bŒde i forhold til materialbruk og energiforbruk. Bygningen ligger i et myrlandskap, omgitt av svaberg og spredt furu- og einer-vegetasjon. Hensynet til det sensitive omgivende terrenget har v¾rt sentralt i prosjektet. Hytta ligger 21 meter over havet, og om lag 100 meter fra kystlinjen. Noe myr mŒtte ryddes vekk i forberedelsene til byggefasen. Dette fikk fram berggrunnen og bidro til Œ integrere hytta i omgivelsene. Strukturen hviler pŒ betongunderlag, og hovedbygningen er et pulttakshus med stenderverk og K-bjelker i takkonstruksjonen. Hovedbygningen er fordelt pŒ tre ulike nivŒer. Dette har senket h¿yden pŒ bygget og fremhever forholdet mellom inne og ute. Adkomsten ligger pŒ vestsiden av tomta, noe lavere enn hytta selv. Bygningens visuelle fremtoning varierer avhengig av hvor man ser hytta fra. Fra vest fremstŒr den som ganske h¿yreist, mens den fra ¿st virker lavere og mer tilpasset. Inngangen til hovedbygningen ligger vegg i vegg med uthuset og under en overdekket svalgang som beskytter mot elementene. Kundene har stŒtt for mesteparten av byggearbeidet selv. Vi er glade over Œ se hvor mye personlig hengivenhet som har blitt lagt ned i detaljene. Bygningens yttervegger er kledd i gran fra kundenes egen skog. Dette ubehandlede materialet grŒner raskt, og gir en lys, s¿lvskimrende overflate. Yttervegg-detaljeringen er holdt minimal for Œ sikre en jevn patina for veggene.

58 users love this project
Comments
  comment
  Enlarge image

  The cottage holds a special place in contemporary Norwegian culture. A few generations back the majority of the Norwegian people made a living from farming, fishing or lumbering, trades which afforded closeness with nature. In the contemporary and urbanized way of life the cottage is a means maintaining this closeness. This particular cottage is modestly sized with its 60 square meters, and thus a sustainable structure both in terms of material usage and energy consumption. The building sits...

  Project details
  • Year 2016
  • Work started in 2013
  • Work finished in 2016
  • Status Completed works
  • Type Country houses/cottages
  Archilovers On Instagram
  Lovers 58 users