Farm Surroundings

Catalogna / Spain / 2014

132
132 Love 12,006 Visits Published

The internal refurbishing of a farm barn, so that a new generation of farmers can live there, grows to the point of becoming this zoning ordinance project. Such process will lead us to think about the set of huts, sheds, walls and paths which have settled in country houses through the years, and now we need to understand before we work on them, as there has been so little, maybe nothing, done in vain. A set of parts which have shaped the area, corners and tiny squares with the romantic essence of small towns.


By analyzing the structures which are to be found around the country house, some still standing and others already blurred, we lay out an intervention in the farmland based on demolishing, strengthening, and building new parts. Furthermore, the intervention must allow us to settle a plan for a warehouse-workshop, with changing rooms for the work at the farm and an on-site room for a new biomass boiler.


The design of the animals and equipment sheds to be demolished, just like the structures to be strengthened -some wall fences and terraces, as well as two huts, one of them attached to the house- help us to shape a half-buried discontinuous relief which we attach to the existing terrace. Just by the home entrance, the new building meets the rest of actors in the play: some new-born walls, the courtyard where there used to be the former well, the bridge, a set of cross sights of the animals and crops... The tiny square in town. The garden roof at the higher level starts a lawn which underlines the hut, at the same time that turns itself in to the living space in the barn, all across the bridge. A relationship barn/hut which has been known for ages, and we now want to appreciate and restore.


This projects takes part in the transition strip between the country house and the animals; between the farm and the crops. A landscape as it has always been: suitable and respectful with the work at the fields and farms. But, why not kind and well behaved as a big garden?


 


Esp


La reforma interior del graner d’una granja per a viure-hi una nova generació de pagesos creix fins a convertir-se en aquest projecte d’ordenació de l’entorn. Un procés que ens portarà a reflexionar sobre el teixit de cabanyes, coberts, murs i camins que al llarg dels anys han anat colonitzant molts masos i que ara cal comprendre abans d’actuar-hi, ja que ben poc o potser res no és en va. Un conjunt de peces que han configurat entorns, racons i placetes amb l’essència romàntica no parametritzable dels petits pobles.


A partir de l’anàlisi dels elements presents als voltants del mas, alguns encara dempeus i d’altres ja desdibuixats, plantegem una intervenció en el paisatge a base d’enderrocs, consolidacions i noves construccions. A més, l’actuació ens ha de permetre de resoldre un programa de magatzem-garatge, amb vestidors per al treball a la granja i una sala d’instal·lacions per a una nova caldera de biomassa.


Les traces dels coberts d’animals i de maquinària que enderroquem i els elements que consolidem –alguns murs de tanca i de feixa així com dues cabanyes, una de les quals adossada al mas– ens ajuden a configurar un volum discontinu semisoterrat que encastem en la feixa existent. Just a l’entrada del mas, el nou edifici conflueix amb la resta d’actors de l’obra: uns murs que neixen, el pati herència d’un antic pou, el pont, un joc de visions creuades cap als animals i els conreus... La placeta del poble. La coberta enjardinada del pla superior inicia un prat que subratlla la cabanya alhora que es lliura, a través del pont, a l’habitatge del graner. Una relació graner-cabanya que ja ve d’anys i que volem reconèixer i restaurar.


Aquest projecte intervé en la franja de transició entre la casa i els animals; entre la granja i els conreus. Un paisatge com ha estat sempre: adequat i respectuós amb la feina al camp i a les granges. Però, per què no amable i dòcil com un gran jardí?


 

132 users love this project
Comments
  comment
  Enlarge image

  The internal refurbishing of a farm barn, so that a new generation of farmers can live there, grows to the point of becoming this zoning ordinance project. Such process will lead us to think about the set of huts, sheds, walls and paths which have settled in country houses through the years, and now we need to understand before we work on them, as there has been so little, maybe nothing, done in vain. A set of parts which have shaped the area, corners and tiny squares with the romantic essence...

  Project details
  • Year 2014
  • Work finished in 2014
  • Status Completed works
  • Type Building Recovery and Renewal
  Archilovers On Instagram
  Lovers 132 users