arch&crafts s.r.o.

Slovakia

4
arch&crafts s.r.o. 4
arch&crafts s.r.o.
Náš ateliér zabezpečuje kompletné spracovanie projektovej dokumentácie výstavby súkromných i verejných objektov, vrátane návrhov interiérových i exteriérových úprav - návrhy rodinných, bytových, administratívnych a iných účelových stavieb, návrhy záhradných a parkových úprav okolia rodinných domov, firemných areálov a verejných plôch, návrhy obytných i účelových interiérov.
arch&crafts s.r.o.
arch&crafts s.r.o.

Náš ateliér zabezpečuje kompletné spracovanie projektovej dokumentácie výstavby súkromných i verejných objektov, vrátane návrhov interiérových i exteriérových úprav - návrhy rodinných, bytových, administratívnych a iných účelových stavieb, návrhy záhradných a parkových úprav okolia rodinných domov, firemných areálov a verejných plôch, návrhy obytných i účelových interiérov.