Bartosz Manknk

Home Automation Installer Mobile / United States

0
send a message
Bartosz Manknk 0
Bartosz Manknk
Prawnik adwokat radca prawny Poznań Łódź 1) naruszenie prawa do sądu i zasady równości stron w procesie polegające na pominięciu przez Sąd okoliczności związania jednostki finansów publicznych, jaką jest sąd powszechny, przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i wydanymi na ich podstawie przepisami resortowymi nakazującymi pod rygorem sankcji z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych doręczanie przesyłek pocztowych nadawanych przez sądy wyłącznie za pośrednictwem (...) S.A., która nie jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
Bartosz Manknk
Bartosz Manknk

Prawnik adwokat radca prawny Poznań Łódź 1) naruszenie prawa do sądu i zasady równości stron w procesie polegające na pominięciu przez Sąd okoliczności związania jednostki finansów publicznych, jaką jest sąd powszechny, przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i wydanymi na ich podstawie przepisami resortowymi nakazującymi pod rygorem sankcji z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych doręczanie przesyłek pocztowych nadawanych przez sądy wyłącznie za pośrednictwem (...) S.A., która nie jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;