Aber Smart Glass

Tirana / Albania

1
send a message
Aber Smart Glass 1
Aber Smart Glass
ABER Smart Glass eshte nje nga deget e Kompanise ABER Engineering.
ABER Engineering eshte eshte nje Kompani e re shqiptare, themeluar ne Nentor
2018 ne Tirane, me fushe veprimi jo vetem Shqiperine por te gjitha shtetet fqinje
te Rajonit. Fushat kryesore te veprimtarise te Kompanise ABER Engineering jane
si me poshte vijon:
•Projektimin dhe programimin e pajisjeve te dedikuara per sektore te ndryshem te industrise dhe sherbimeve, si dhe ndertimin e programeve specifike;
•Tregetimin, projektimin dhe instalimin e sistemeve te prodhimit te Energjise
Diellore;
•ABER Smart Glass, qe konsiston ne tregetimin, projektimin, pergatitjen dhe
instalimin e produkteve si Smart Film e Smart Glass.
•Tregetimin e Art Glass, i cili eshte xham i stampuar me imazh per fasadat e
jashtme;
•Tregetimin e aksesoreve te celikut per fiksimin dhe montimin e xhamave si ne
fasada te jashtme ashtu dhe ne ambjente te brendshme.
Aber Smart Glass eshte e vetmja Kompani qe merret me tragetimin, instalimin
si dhe prodhimin e derivateve te Smart Film, sic eshte Smart Glass, qe
konsiston ne nje xham doppio me shtresen Smart te includuar ne brendesi te
tij.
Aber Smart Glass instalon bashke me Smart Film e Smart Glass edhe pajisjet
komanduese te projektuara dhe prodhuara enkas per to. Pajisjet komanduese te cilat projekton dhe instalon Aber Smart Glass jane te kualitetit te
larte dhe ju keni mundesine te komandoni xhamin tuaj smart ne disa
menyra; me celes; me telekomnade dhe nepermjet smart phone me ane te
programit te dedikuar per kontrollin e Smart Film dhe Smart Glass, te
projektuara dhe programuara nga kompania nene Aber Engineering
Aber Smart Glass
Aber Smart Glass
  • Address Kompleksi Magnet, Tirane, 1019 Tirana | Albania
  • Mobile +355692055600

Follow Aber Smart Glass also on

ABER Smart Glass eshte nje nga deget e Kompanise ABER Engineering. ABER Engineering eshte eshte nje Kompani e re shqiptare, themeluar ne Nentor 2018 ne Tirane, me fushe veprimi jo vetem Shqiperine por te gjitha shtetet fqinje te Rajonit. Fushat kryesore te veprimtarise te Kompanise ABER Engineering jane si me poshte vijon: •Projektimin dhe programimin e pajisjeve te dedikuara per sektore te ndryshem te industrise dhe sherbimeve, si dhe ndertimin e programeve specifike; •Tregetimin, projektimin dhe instalimin e sistemeve te prodhimit te Energjise Diellore; •ABER Smart Glass, qe konsiston ne tregetimin, projektimin, pergatitjen dhe instalimin e produkteve si Smart Film e Smart Glass. •Tregetimin e Art Glass, i cili eshte xham i stampuar me imazh per fasadat e jashtme; •Tregetimin e aksesoreve te celikut per fiksimin dhe montimin e xhamave si ne fasada te jashtme ashtu dhe ne ambjente te brendshme. Aber Smart Glass eshte e vetmja Kompani qe merret me tragetimin, instalimin si dhe prodhimin e derivateve te Smart Film, sic eshte Smart Glass, qe konsiston ne nje xham doppio me shtresen Smart te includuar ne brendesi te tij. Aber Smart Glass instalon bashke me Smart Film e Smart Glass edhe pajisjet komanduese te projektuara dhe prodhuara enkas per to. Pajisjet komanduese te cilat projekton dhe instalon Aber Smart Glass jane te kualitetit te larte dhe ju keni mundesine te komandoni xhamin tuaj smart ne disa menyra; me celes; me telekomnade dhe nepermjet smart phone me ane te programit te dedikuar per kontrollin e Smart Film dhe Smart Glass, te projektuara dhe programuara nga kompania nene Aber Engineering